ผงวัตถุดิบอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ผง Frappe’ ผงช็อคโกแลต ท่านสามารถสร้างสรรคเครื่องดื่มให้มีความน่าสนใจ และที่มีรสชาติแปลกใหม่ ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้

Copyright © 2017 Espressoman. All Rights Reserved.